Skema ta’ Vawċers
għall-Istudenti
għall-Internet b’Xejn

Skema ta’ Vawċers tal-Internet b’Xejn

Kif imħabbar fil-Baġit għall-2021, minn din is-sena skolastika (2020/2021) il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jkun qiegħed jassisti studenti eliġibbli għall-istipendju li jagħżlu li jkomplu l-istudji tagħhom immedjatament wara li jispiċċaw is-Sena 11, u li b’hekk ikunu temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, billi jagħtihom aċċess għall-internet b’xejn għal sena sħiħa.

 

Flimkien ma’ inizjattivi oħra, din il-miżura qegħda tiġi addottata biex tgħin u tħeġġeġ aktar żgħażagħ biex ikomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom.

 

Studenti eliġibbli għal din l-iskema se jirċievu vawċer għall-Internet b’xejn li jammonta għal €300. Dan jista’ jissarraf għand wieħed mit-tliet fornituri ta’ servizzi tal-internet fil-gżejjer Maltin: EPIC Communications Ltd, Melita Ltd u GO plc. B’dan il-vawċer l-istudenti se jkunu jistgħu jixtru servizz tal-internet għal 12-il xahar.

 

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni wasal għal ftehim mat-tliet fornituri tas-servizzi tal-internet sabiex jieħdu parti f’din l-inizjattiva u joffru l-aħjar pakkett tal-internet on the go lill-istudenti. Madankollu l-istudenti jistgħu jagħżlu kwalunkwe skema tal-internet oħra li joffri l-fornitur ta’ servizzi tal-internet li jkunu għażlu għall-valur ta’ €300.

 

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija, uża l-istess pjattaforma diġitali li ntużat għat-tqassim tal-vawċers tal-iskema tal-€100 fl-2020.

 

Għal aktar informazzjoni nitolbuk taċċessa l-Mistoqsijiet Frekwenti jew tikkuntattjana fuq il-linja 153 jew fuq [email protected]

Mistoqsijiet Frekwenti

a. X’inhi din l-iskema?

 

Din l-iskema tal-Gvern tipprovdi 12-il xahar aċċess għall-internet b’xejn lil studenti li huma eliġibbli għall-istipendju u li komplew l-istudji tagħhom immedjatament wara li spiċċaw is-Sena 11, u b’hekk wara li temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom.

 

b. Kif nirċievi l-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-vawċer tal-Internet b’Xejn se jintbagħat bil-posta elettronika.

 

ċ. Meta se jintbagħtu dawn il-vawċers?

 

Il-vawċers se jintbagħtu f’Mejju tal-2021.

 

d. X’inhu l-valur tal-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-valur tal-vawċer tal-Internet b’Xejn huwa ta’ €300.

 

e. Il-vawċer jista’ jissarraf fi flus kontanti?

 

Le, il-vawċer ma jistax jissarraf fi flus kontanti imma jista’ jissarraf f’servizzi tal-internet ipprovdut minn kwalunkwe wieħed mill-fornituri tas-servizzi tal-Internet.

 

f. Minn fejn nista nsarraf il-vawċers tal-Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn jistgħu jissarrfu fi kwalunkwe ħanut tat-tliet fornituri tas-servizzi msemmija.

 

ġ. X’jista’ jinxtara bil-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarrraf fi kwalunkwe ħanut tal-fornituri tas-servizzi tal-Internet fil-gżejjer Maltin għal 12-il xahar ta’ Internet.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni wasal għal ftehim mat-tliet fornituri tas-servizzi tal-internet sabiex ikunu kollha parti minn din l-inizjattiva u joffru l-aħjar pakkett internet on the go lill-istudenti. Madankollu l-istudenti jistgħu jagħżlu kwalunkwe skema tal-internet oħra li joffri l-fornitur ta’ servizzi tal-internet għall-istess valur ta’ flus tal- Vawċer tal-Internet b’Xejn jew valur iktar gholi.

 

g. Nista’ nixtri servizz tal-internet li huwa itwal minn 12-il xahar?

 

Huwa possibbli li tixtri servizz għal perjodu itwal minn 12-il xahar. Madankollu l-vawċer tal-Internet b’Xejn jissarraf f’servizz tal-internet wieħed u jkopri l-ispiża għal 12-il xahar ta’ servizz b’valur ta’ € 300.

Jekk il-kuntratt jew l-impenn li daħal għalih mal-fornitur tas-servizz jiġu tterminati qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ tnax-il (12) xahar, kwalunkwe bilanċ li jifdal mill- vawċer tal-Internet b’Xejn jintilef.

 

għ.  X’jiġri jekk is-servizz tal-internet li nagħżel jiswa aktar minn € 300?

 

Jekk is-servizz tal-internet jiswa aktar minn €300 allura l-Vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarraf għal €300 u l-istudenti jżidu d-differenza fl-ispiża.

 

h. X’jiġri jekk is-servizz tal-internet li nagħżel jiswa inqas minn €300?

 

Il-pakkett tas-servizz tal-internet li qed jiġi offrut lill-istudenti mill-fornitur tas-servizz ma jistax jiswa inqas minn € 300, bħala minimu s-servizz tal-internet offrut lill-istudenti għall-perjodu ta ’12-il xahar huwa stmat għal € 300.

 

ħ. Nista’ nsarraf il-vawċer tal-Internet B’Xejn għal aktar minn servizz tal-internet wieħed?

 

Il-Vawċer tal-Internet B’Xejn jista’ jissarraf biss għal servizz tal-internet wieħed.

 

i. Kemm se jdumu validi l-Vawċers ta’ Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn se jibqgħu validi biex jissarrfu għall-valur ta’ 12-il xahar Internet bejn Mejju tal-2021 u t-30 ta’ Ġunju 2021.

 

ie. Ma sarraftx il-vawċer tal-Internet b’Xejn waqt fil-perjodu ta’ validità, x’nista’ nagħmel?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn mhux se jkunu jistgħu jissarrfu barra l-perjodu ta’ validità tagħhom.

 

j. Min hu eliġibbli biex jirċievi l-Vawċers tal-Internet b’Xejn?

 

Studenti full-time, li huma eliġibbli għall-istipendju u li komplew l-istudji tagħhom immedjatament wara li spiċċaw is-Sena 11 (Form 5), u li b’hekk ikunu temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, se jkunu qegħdin jirċievu l-vawċers tal-Internet b’Xejn.

 

k. Jiena student eliġibbli għall-istipendju imma ma rċevejtx il-Vawċer tal-Internet b’Xejn.

 

Il-kriterji tal-eliġibbiltà biex tirċievi l-Vawċer tal-Internet b’Xejn mhumiex biss li tkun eliġibbli għall-istipendju iżda wkoll li tkun komplejt l-istudji tiegħek immedjatament wara li temmejt is-Sena 11 tal-edukazzjoni obbligatorja Sena 11 (Form 5) matul is-sena skolastika 2019/2020.

 

B’hekk, l-istudenti kollha li kienu fl-aħħar sena ta’ edukazzjoni obbligatorja, Year 11, matul is-sena skolastika 2019/2020 u komplew l-istudji tagħhom f’istituzzjonijiet Post-Sekondarji din is-sena skolastika, 2020/2021, u huma wkoll eliġibbli għall-istipendju għandhom jirċievu l-vawċer għall-Internet b’Xejn.

 

l. Jien nissodisfa l-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà imma ma rċevejtx il-Vawċer tal-Internet b’Xejn:  x’għandi nagħmel?

 

Jekk tissodisfa l-kriterji kollha ta’ eliġibilità għall-vawċer tal-Internet b’Xejn, jiġifieri:

 

⦁ Lestejt l-edukazzjoni obbligatorja matul is-sena skolastika 2019/2020

 

⦁ Komplejt l-istudji tiegħek f’istituzzjoni post-sekondarja matul is-sena skolastika 2020/2021

 

⦁ Inti eliġibbli għall-istipendju u għadek ma rċevejtx il-vawċer jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq il-linja 153 jew [email protected]

Ikkuntattjana

[email protected]  jew billi ċċempel 153

Dettalji tat-tliet fornituri tas-servizzi

epic-logo

Epic Communications Limited

Visit Website

go-logo

GO p.l.c.

Visit Website

melita-logo

Melita Limited

Visit Website