Skema ta’ Vawċers
għall-Istudenti
għall-Internet b’Xejn

Skema ta’ Vawċers tal-Internet b’Xejn

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport għal darb’oħra se jkun qiegħed jassisti studenti eliġibbli għall-istipendju li jagħżlu li jkomplu l-istudji tagħhom immedjatament wara li jispiċċaw is-Sena 11, u li b’hekk ikunu temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, billi jagħtihom aċċess għall-Internet b’xejn għal sena sħiħa.

 

Flimkien ma’ inizjattivi oħra, din il-miżura qegħda tiġi addottata biex tgħin u tħeġġeġ aktar żgħażagħ biex ikomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom.

 

Matul is-sena akkademika 2021-2022 l-istudenti kollha eliġibbli għal din l-iskema se jirċievu vawċer għall-Internet b’xejn li jammonta għal €300. Dan jista’ jissarraf għand wieħed mit-tliet fornituri ta’ servizzi tal-internet fil-gżejjer Maltin: Epic, GO plc. u Melita Ltd. B’dan il-vawċer l-istudenti se jkunu jistgħu jixtru servizz tal-Internet għal 12-il xahar.

 

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport ġedded il-ftehim mat-tliet fornituri tas-servizzi tal-Internet sabiex jieħdu parti f’din l-inizjattiva u joffru l-aħjar pakkett internet on the go lill-istudenti. Madankollu l-istudenti jistgħu jagħżlu kwalunkwe skema tal-internet oħra li joffri l-fornitur ta’ servizzi tal-internet li jkunu għażlu.

 

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport, f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija, uża l-istess pjattaforma diġitali li ntużat għat-tqassim tal-vawċers tal-Gvern tal-iskema tal-€100 fl-2020 u 2021.

 

Għal aktar informazzjoni nitolbuk taċċessa l-Mistoqsijiet Frekwenti jew tikkuntattjana fuq il-linja 153 jew fuq [email protected]

Mistoqsijiet Frekwenti

a. X’inhi din l-iskema?

 

Din l-iskema tal-Gvern tipprovdi 12-il xahar aċċess għall-Internet b’xejn lil studenti li huma eliġibbli għall-istipendju u li komplew l-istudji tagħhom immedjatament wara li spiċċaw is-Sena 11, u b’hekk wara li temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom.

 

b. Kif se nirċievi l-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-vawċer tal-Internet b’Xejn se jintbagħat bil-posta elettronika.

 

ċ. Meta se jintbagħtu dawn il-vawċers?

 

Il-vawċers se jintbagħtu minn Frar 2022 ‘il quddiem.

 

d. X’inhu l-valur tal-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-valur tal-vawċer tal-Internet b’Xejn huwa ta’ €300.

 

e. Il-vawċer jista’ jissarraf fi flus kontanti?

 

Le, il-vawċer ma jistax jissarraf fi flus kontanti imma jista’ jissarraf f’servizzi tal-Internet ipprovdut minn kwalunkwe wieħed mill-fornituri tas-servizzi tal-Internet.

 

f. Minn fejn nista nsarraf il-vawċers tal-Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn jistgħu jissarrfu fi kwalunkwe ħanut tat-tliet fornituri tas-servizzi msemmija.

 

ġ. X’għandi bżonn nippreżenta biex nifdi l-Vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Kemm il-vawċer tal-Internet b’Xejn elettroniku kif ukoll il-Karta tal-Identifikazzjoni (Karta tal-Identità) jeħtieġ li jiġu ippreżentati meta ssarraf il-vawċer tal-Internet b’Xejn.

 

g. X’jista’ jinxtara bil-vawċer tal-Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarrraf fi kwalunkwe ħanut tal-fornituri tas-servizzi tal-Internet fil-gżejjer Maltin għal 12-il xahar ta’ Internet. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ġedded il- ftehim mat-tliet fornituri tas-servizzi tal-internet sabiex ikunu kollha parti minn din l-inizjattiva u joffru l-aħjar pakkett internet on the go lill-istudenti. Madankollu l-istudenti jistgħu jagħżlu kwalunkwe skema tal-internet oħra li joffri l-fornitur ta’ servizzi tal-internet li jkunu għażlu.

 

għ. Nista’ nuża l-Vawċer tal-Internet b’Xejn biex nittoppja kont attivtal-Internet li diġa għandi?

 

Iva, tista’ tuża l-Vawċer tal-Internet b’Xejn biex tittoppja s-servizz tal-Internet li diġa għandek.

 

h. Nista’ nixtri servizz tal-internet li huwa itwal minn 12-il xahar?

 

Huwa possibbli li tixtri servizz għal perjodu itwal minn 12-il xahar. Madankollu l-vawċer tal-Internet b’Xejn jissarraf f’servizz tal-internet wieħed u jkopri l-ispiża għal 12-il xahar ta’ servizz sa massimu ta’ €300.

 

Jekk il-kuntratt jew l-impenn li daħal għalih mal-fornitur tas-servizz jiġu tterminati qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ tnax-il (12) xahar, kwalunkwe bilanċ li jifdal mill- vawċer tal-Internet b’Xejn jintilef.

 

ħ. X’jiġri jekk is-servizz tal-internet li nagħżel jiswa aktar minn € 300?

 

Jekk is-servizz tal-internet jiswa aktar minn €300 allura l-vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarraf għal €300 u l-istudenti jżidu d-differenza fl-ispiża.

 

i. X’jiġri jekk is-servizz tal-internet li nagħżel jiswa inqas minn €300?

 

Jekk is-servizz tal-internet li l-istudent jagħżel jiswa inqas minn €300 vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarraf għall-ammont tal-bejgħ attwali.

 

j. Nista’ nsarraf il-vawċer tal-Internet B’Xejn għal aktar minn servizz tal-internet wieħed?

 

Il-vawċer tal-Internet b’Xejn jista’ jissarraf biss għal servizz tal-Internet wieħed u l-fondi li jifdal mhumiex trasferibbli għal servizz ieħor.

 

k. Kemm se jdumu validi l-Vawċers ta’ Internet b’Xejn?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn se jibqgħu validi biex jissarrfu għall-valur ta’ 12-il xahar Internet sal-15 ta’ Lulju 2022.

 

l. Ma sarraftx il-vawċer tal-Internet b’Xejn waqt fil-perjodu ta’ validità, x’nista’ nagħmel?

 

Il-Vawċers tal-Internet b’Xejn mhux se jkunu jistgħu jissarrfu barra l-perjodu ta’ validità tagħhom.

 

m. Min hu eliġibbli biex jirċievi l-Vawċers tal-Internet b’Xejn?

 

Studenti full-time, li huma eliġibbli għall-istipendju u li komplew l-istudji tagħhom immedjatament wara li spiċċaw is-Sena 11 (Form 5), u li b’hekk ikunu temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, se jkunu qegħdin jirċievu l-vawċers tal-Internet b’Xejn.

 

n. Jiena student eliġibbli għall-istipendju imma ma rċevejtx il-Vawċer tal-Internet b’Xejn.

 

Il-kriterji tal-eliġibbiltà biex tirċievi l-Vawċer tal-Internet b’Xejn mhumiex biss li tkun eliġibbli għall-istipendju iżda wkoll li tkun komplejt l-istudji tiegħek immedjatament wara li temmejt is-Sena 11 tal-edukazzjoni obbligatorja Sena 11 (Form 5) matul is-sena skolastika 2020 – 2021.

 

B’hekk, l-istudenti kollha li kienu fl-aħħar sena ta’ edukazzjoni obbligatorja, Year 11, matul is-sena skolastika 2020-2021 u komplew l-istudji tagħhom f’istituzzjonijiet Post-Sekondarji din is-sena akkademika, (2021-2022), u huma wkoll eliġibbli għall-istipendju għandhom jirċievu l-vawċer għall-Internet b’Xejn.

 

o. Jien nissodisfa l-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà imma ma rċevejtx il-Vawċer tal-Internet b’Xejn: x’għandi nagħmel?

 

Jekk tissodisfa l-kriterji kollha ta’ eliġibilità għall-vawċer tal-Internet b’Xejn, jiġifieri:

 

⦁ Lestejt l-edukazzjoni obbligatorja matul is-sena skolastika 2020 – 2021

 

⦁ Komplejt l-istudji tiegħek f’istituzzjoni post-sekondarja matul is-sena skolastika 2020/2021

 

⦁ Inti eliġibbli għall-istipendju

 

⦁ u għadek ma rċevejtx il-vawċer jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq il-linja 153 jew [email protected]

Ikkuntattjana

[email protected]  jew billi ċċempel 153

Dettalji tat-tliet fornituri tas-servizzi

epic-logo

Epic Communications Limited

Visit Website

go-logo

GO p.l.c.

Visit Website

melita-logo

Melita Limited

Visit Website